DE GROTE HERVORMING vanaf 1 januari 2020

Tijdens de algemene ledenvergadering van februari 2019 werd met algemeenheid der stemmen besloten om de bestaande clubbaan 'van erts tot staal' af te breken omdat er nog weinig belangstelling was voor deze baan. Er werd aan de leden voorgesteld om één of meerdere nieuwe banen te bouwen waaraan iedereen zijn medewerking zou verlenen.

De afbraak van de baan zou pas gebeuren na het tentoonstellingsweekend van september 2019. Bedoeling was het publiek een kans te geven om deze baan nog te komen bekijken.

De vraag werd gesteld om baanontwerpen te maken en voor te stellen. Verschillende ontwerpen kwamen naar voor en uiteindelijk werd beslist om twee banen te bouwen: één voor de DCC en één voor de Märklinrijders. De bestaande segmenten werden netjes onder beide systemen verdeeld.

De beide banen hebben als doel een baanontwerp te bouwen waar zowel Amerikaanse als Europese treinen kunnen rijden. We willen het doel van de stichters van de club niet vergeten: een baan maken naar Amerikaans model. Maar, door de hoge douanekosten bij de invoer van Amerikaans materiaal, is de belangstelling voor dit materiaal sterk gedaald.

De banen dienen een "neutraal" uitzicht te krijgen. We bedoelen hiermee dat de treinen door een landschap rijden dat zowel in Europa als in Amerika kan gesitueerd worden.

Omdat bij de oude baan het rangeergedeelte nooit gebruikt werd zolang de baan bestond, werd besloten om twee 'rij-banen' te maken. Dus in de toekomst zullen zowel Amerikaanse als Europese treinen door het landschap rijden. Weliswaar tijdens de gewone clubbijeenkomsten. Tijdens tentoonstellingen zal in tijdsblokken gereden worden en in ieder tijdsblok zal slechts één continent te zien zijn: ofwel alles Europees of alles Amerikaans.

De (kostelijke) gebouwen van de vorige baan zullen terug geïntegreerd worden in de beide banen.

De besturing van de DCC-baan zal gebeuren met de Ecos in samenwerking met het programma 'koploper' voor de beveiliging van de trajecten. De besturing van de Märklinbaan zal uitsluitend gebeuren door de Ecos en beveiligd worden door bloksignalen.


Hieronder enkele foto's van de 'chaos' na de afbraak en het terug inrichten van het lokaal.

Niet de alleen de clubbaan werd afgebroken na een geslaagd tentoonstellingsweekend, maar het hele lokaal werd onder handen genomen.


De oude bureelmeubelen en werktafels werden vervangen door een goed ingerichte werkhoek. Alle werktuigen staan of liggen nu in de onmiddellijke omgeving op een schap of in een ladenkast. Zo vindt iedereen datgene wat hij nodig heeft dadelijk terug op voorwaarde dat de vorige gebruiker het ook terug op zijn plaats heeft gezet.

De verlichting in de WC werd aangepast. De volledige vloeroppervlakte werd bedekt met een nieuwe vinylbekleding. De zware stoelen werden vervangen door exemplaren die handiger en lichter zijn en minder plaats innemen.


Wat niet gepland was, is het vervangen van de verwarmingsinstallatie !  Bij een controle door een installateur bleek een-en-ander niet in orde te zijn met het gevolg dat alles onmiddellijk verzegeld werd en het geheel onbruikbaar werd gemaakt.

Een nieuwe installatie drong zich op. Een zware investering en een flinke hap uit de clubkas, zeker op een ogenblik dat nieuw hout, schroeven en bouten, nieuwe rails voor DCC en Märklin moesten gekocht worden voor de bouw van de nieuwe banen.


Hierbij foto's na het leggen van de nieuwe vloerbedekking.

Nadien werden de segmenten opgesteld en voorzien van een nieuwe bovenlaag.

eerste werktekening Märklinbaan

eerste werktekening van de DCC-baan

Nadat de werktekeningen werden goedgekeurd, werden op beide banen de eerste sporen gelegd. Na enkele werkdagen kon hier en daar al gezien worden hoe het eindresultaat er zal uitzien.

De werken vorderen zeer goed en hieronder is te zien wat er al bereikt werd rond de Kerstdagen van 2019.

Vanaf 13 maart 2020 werd het lokaal gesloten. Veiligheid voor alles is de leuze voor een vereniging waarvan het grootste deel van de leden deeluitmaakt van de 'risicogroep' (65+ers). Vanf 9 juni zijn alle werkzaamheden die gestopt waren, terug begonnen. 

Althans dat was de bedoeling: Corona dacht er anders over. De werken aan de banen en het lokaal worden nu hervat maar er wordt rekening gehouden met de coronavoorschriften van de overheid (die wel eens willen wijzigen!)

Dubbelklik hier om uw eigen tekst toe te voegen.De Märklinbaan is - zoals de ontwerptekening laat zien - opgemaakt in U-vorm. Het ene been heeft een lengte van iets meer dan 12 meter het kortere been is ongeveer 10 meter. De verbinding tussen de twee benen is ongeveer 3 meter. 

De sporen van de oude baan (van erts tot staal) konden niet meer gebruikt worden. Op die oude baan was trouwens slechts 20% in K-rails gelegd. Daarom werd geopteerd om de nieuwe baan te maken met Märklin C-rails. Het voordeel van deze rails is dat ze niet meer moeten 'geballast' worden. Bij de bouw van de oude baan hadden we nog tijd genoeg (bijna 20 jaar geleden), maar nu werd beslist om geen maanden te besteden aan het ballasten van het hele circuit. In het lange been liggen ongeveer 50 meter spoor, in de dwarsverbinding ongeveer 12 meter, aan het station circa 25 meter en in het schaduwstation rond de 50 meter. Alles samen 135 meter dat niet of bijna niet moet worden bewerkt. 

Bij de opzet van deze baan is vanaf het begin duidelijk gesteld: we werken een eenvoudig plan uit, waar met lange treinen door grote stukken natuur kan gereden worden. Zoveel mogelijk het treinverkeer kunnen zien en niet wegstoppen in tunnels en bergen. Om dit te bereiken werden een enkelsporige baan ontworpen waarin de treinsamenstellingen achter mekaar rijden in een bloksysteem om kop-staartaanrijdingen te voorkomen. In een schaduwstation kunnen zes lange treinen opgesteld worden. Tijdens de gewone clubbijeenkomsten kan met alle soorten treinsamenstellingen gereden worden. Tijdens tentoonstellingen zal echter met één soort gereden worden: ofwel Amerikaans ofwel Europees.  Het komt niet geloofwaardig over dat een Big Boy door een Thallys wordt ingehaald. 

De Covid 19 pandemie zorgde er ook voor dat de inkomsten van de club daalden: de ruilbeurzen werden verboden. We werden dus genoodzaakt om met de gebouwen van de oude banen te werken. Gelukkig zijn hoge buildings en torengebouwen nu ook overal in Europa terug te vinden. In de stad vinden we een station met oude gebouwen in de stationsbuurt. De uitbreiding naar hoogbouw is dan uitgedeind naar links en rechts van de oude stad. Ook het cowboydorp werd gerecupereerd. Er rijdt nu een antiek locomotiefje met bijpassende wagen naar het attractiepark. Net zoals we in Europa naar een 'Bobbejaanland' op bezoek gaan. 

Bewijs dat we met oude materialen werken: een oude grote boogbrug van Märklin wordt ingepast in het nieuwe landschap. De steunpalen moeten nog aangemaakt worden en het verweringsproces moet nog gebeuren.

Hier zijn naar de afwerking aan het gaan: bergen worden aangekleed met groen en bomen.

De besturing van deze baan gebeurt met een Ecos. Via de rijstraten kan diegene die de baan bedient een trein sturen naar de drie sporen in het station. Vanuit het station kan via rijwegen de bestemming ingesteld worden: het gewone rondrijden of naar een van de zes sporen in het schaduwstation. Het bereiken van de grote draaischijf gebeurt via een handgeschakelde wissel. Dit werd zo gedaan om te voorkomen dat bij het induwen van een toets een verkeerde rijweg wordt ingesteld en een hele trein de draaischijf oprijdt. 

Terugmelding van waar onze treinen ergens zijn op het parkour, gebeurt via Rosoft-terugmelding. 


De verdere aankleding van deze baan zullen we ook hier op de site blijven volgen.


Ook de nieuwbouw van de dcc-baan blijft voortduren. 


Het onderste deel kan nu reeds bereden worden. De bouw van de bruggen blijft verder gaan. Door de vele bruggen zou de naam van deze baan wel eens "the bridges" of "Bruggen" kunnen worden.


NIEUW BESTUUR:Niet alleen in het lokaal en aan de clubbanen werden wijzigingen doorgevoerd. De structuur van de dagelijkse leiding werd ook onder handen genomen: de oude standaarden werden aangepast: er wordt nu gewerkt met "verantwoordelijken" van de verschillende clubbanen die rapporteren aan de voorzitter. Er zijn vier clubbanen, dus zijn er ook vier verantwoordelijken: één voor de memorial-baan, de schaal 1-baan, de DCC-baan en de Märklinbaan.

De functie van feestbestuurder zal nog verkozen worden aan de hand van kandidaturen. De functie van secretaris wordt bijgenomen door de voorzitter (omdat de huidige secretaris naar het buitenland is vertrokken). De job van schatbewaarder blijft onder de vleugels van de verantwoordelijke van de DCC-baan. Hieronder zie je een organigram van de leiding zoals ze vanaf 1 januari 2020 in werking is.

VOORZITTER         Jan Huybrechts*algemene leiding

*verbinding tussen de verschillende clubbanen

*communicatie met de standhouders

*communicatie met nieuwe leden, vragen van buitenstaanders, e.d.

*afsluiten contracten met derden

*opstellen flyers, affiches en website

*aankoopverantwoordelijke

*beheer verzekeringspolissen, electra- & gascontract, watermaatschappij

*financieel beheer
                       

   DCC                                 MARKLIN                    MEMORIAL RVM                 SCHAAL 1                    FEESTBESTUURDER


* leiding DCC-baan          * leiding Märklinbaan      * leiding onderhoud en          * leiding aanleg &         * organisatie jaarvergadering,

* opmaken baanplan        * opmaak werkplan           verbetering baan &             schaal 1-baan              feesten, uitstappen, e.d.

* opmaak schema            * opmaak schema             opmaak schema                    * opmaak schema         

* schatbewaarder             * standplaatsen RB         * assistentie drank RB          bedrading                   

* beheer drankkas            * leiding opstellen RB   

                                         * drank ruilbeursMarc Vandeneede             Ronald van den Brink         Frans Engelen                      Ludo Walschaerts                       ?


Wie kan er lid worden van onze club?


Iedereen vanaf de leeftijd van 18 jaar. Zowel mannen als vrouwen. 

Wat vragen wij wel: personen met een goed humeur en een positieve instelling ten overstaan van de vereniging. Kennis van digitale systemen is alrijd welkom maar niet noodzakelijk. Ook beginners of herstarters zijn welkom. Wij brengen u graag op de hoogte van de nieuwigheden in modelspoorland. 

Het jaarlijks lidgeld bedraagt € 120,00 en dient gestort te worden op rekening van Antwerp Train Association vzw met rekeningnummer: 

BE93 9799 5075 1767. 


Iedere lid is welkom op de biijeenkomsten van dinsdag vanaf 9 uur tot 15 uur of op

                                                                          donderdagavond vanaf 19 uur tot 22 uur.

en op andere activiteiten die door de club worden ingericht. NIEUW:  we zijn begonnen met jeugdwerking !


Dit wil zeggen dat jongeren aanwezig kunnen zijn tijdens de bijeenkomsten en dat zij opleiding zullen krijgen. Zowel bij het aanleggen van een persoonijlijke baan: sporen leggen, decoratie aanbrengen, leidingen verbinden, enz.  

Zij mogen ook meewerken aan de clubbanen in het mate van het mogelijke, dit wil zeggen: ze leren omgaan met de besturing van de treinen op de verschillende clubbanen.  

Zij moeten wel de toelating hebben gekregen van hun ouders die akkoord gaan met de werking van de club.

Voor hen geldt een tarief dat lager ligt voor het lidgeld: zij betalen per maand € 5,00, te storten op de rekening van de club. Waarom dit lager tarief: omdat ze niet aanwezig kunnen zijn tijdens de examenperiode en eventuele extra studie(s) bv muziekschool.