WELCOME TO THE CLUB

 Op 17 november 1997 werd door enkele vrienden de Antwerp Train Association vzw opgericht bij de notaris. De bedoeling was om naast de vele clubs die reeds bestonden, iets nieuws te brengen. Niet meer de traditionele modelbaan naar Duits of Zwitsers model, maar een baan naar Amerikaans model. Al op zeer korte tijd werd de eerste clubbaan "van hout tot papier" gebouwd, een analoge dcc-baan. De segmenten werden gebouwd in de winkel van een van de stichters van de club en stonden overdag boven op de rekken van de winkel. De eerste maal dat deze baan op een tentoonstelling werd voorgesteld, was in de stadsfeestzaal op de Meir (Antwerpen). Het was de eerste keer dat alle segmenten aan mekaar werden gekoppeld. Verschillende deelnames volgden mekaar op, tot de baan in 2004 tijdens de Kölner Messe werd verkocht.

 

Ondertussen had de club met een probleem van huisvesting af te rekenen omdat de winkel naar het centrum van Antwerpen verhuisde en er geen plaats meer was voor de verschillende segmenten van de baan. Ze werden tijdelijk ondergebracht in een koude ruimte van een andere handelszaak tot we in 2001 terecht konden in de huidige ruimte van 8 x 20 meter, in de onmiddellijke omgeving van het sportpaleis.

 

Dan werd begonnen  aan de clubbaan "van erts tot staal". Het zou een digitale baan worden, gebouwd in segmenten om nog te kunnen deelnemen aan tentoonstellingen. Er zou zowel met DCC als met het Märklinsysteem kunnen gereden worden en daarom werd gekozen om een buitenbaan aan te leggen in k-rails (Märklin) en Tilligrails voor de rest van de baan. Voor de besturing werd gekozen voor de 'Intellibox'. De Märklinsporen werden voorzien van drie aansluitingen: de middelste voor de sleper van het drierailsysteem en de buitenste railstaven één voor de DCC en de andere voor de Märklin. Op die manier zou met een eenvoudige stekker te verplaatsen op de gehele baan gelijkstroom gereden kunnen worden. Dit is er echter nooit van gekomen. Al vrij snel werd van één 'Intellibox' omgeschakeld naar twee stuks zodat bij een kortsluiting in het ene systeem, het andere systeem kon blijven werken.

Later werd overgeschakeld naar Ecos (ESU) omdat daar de mogelijkheid bestond om met handregelaars te werken en vooral omdat hiermee alle systemen en merken kunnen rijden.

Het materiaal waarmee gereden wordt, bestaat voor een (klein) gedeelte uit voorraad van de club. Het grootste deel wordt tijdens de rijdagen en tentoonstellingen geleverd door de leden zelf. Het is vandaag de dag mogelijk om Amerikaans materiaal in Europa te kopen, zowel voor de 3-rail als DCC zonder de vervelende douanekosten.

Samen met "van erts tot staal" werd begonnen aan de "Big Boy"-baan. Een baan volledig voor de Märklinrijders. Die baan is nooit afgeraakt omdat er plaats werd gemaakt voor de clubbanen van Mobov, een collega-club die hun lokaal moesten verlaten. In een klap verdubbelde het aantal leden van de club. Later ging een deel van de Mobov-leden terug hun eigen weg nadat ze een nieuw onderkomen gevonden hadden.

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van de club in 2017 werd de baan helemaal hertekend. Het rangeergedeelte dat nooit gebruikt werd, wordt omgebouwd naar een beperkter aantal rangeersporen. Er werd voor beide systemen een bloksysteem uitgedokterd zodat er een gevarieerd aantal treinen kan rijden. Er werd een pendeltreintje ingelegd om van de grote stad naar het oude dorpje te kunnen rijden.

Aan deze baan wordt nog steeds verder gewerkt. Zo wordt het nodige gedaan opdat er ook autootjes kunnen rijden over de gehele oppervlakte.

In de gebouwen van de stad komen bewegende diorama's en zal de verlichting verbeterd worden.

 

Naast de grote baan is er nog een baan die volledig Märklinsysteem is. Het is het resultaat van de oude Mobov-baan die gemoderniseerd werd. De besturing van deze baan wordt voor een groot deel gedaan door de computer. Zeer prachtig is de steenfabriek op het eind van  de baan. Een ontwerp van één onzer leden die voortdurend met zulke fantastische ideeën naar voren komt. Op deze baan wordt met treinen gereden uit heel Europa. Iedereen kan zijn eigen modellen meebrengen. Zo zou je op deze baan een Thallys een Zwitserse krokodil kunnen zien kruisen. Tijdens tentoonstellingen wordt er wel op toegekeken dat zulke 'zottigheden' niet plaats vinden.

 

De derde clubbaan is de erfenis van een van de leden: Rik Van Moortel. Het was zijn wens dat zijn baan niet verloren zou gaan en in het lokaal zou opgesteld worden.

De baan werd volledig gedemonteerd bij hem thuis en terug samengesteld in het lokaal. Een meesterwerk van geduld.  Ondertussen wordt ook deze baan gemoderniseerd en aangepast. Ze blijft echter volledig analoog. De leden die niet wensen te digitaliseren, kunnen dus op deze installatie met hun materiaal terecht.

Iedere eerste week van de maand is  "rij-week". Dan wordt er gereden met alle modellen die de leden meebrengen of met het materiaal van de club. Tijdens een tentoonstelling worden Amerikaans en Europees wel netjes gescheiden.

Wie niets kent (of wil kennen) van het afregelen van zijn locs, opstellen en installeren van signalisatie, kan hier zijn kennis verrijken.

Iedereen krijgt hier de kans om de besturing van de clubbanen op zich te nemen. Het motto 'al doende, leert men' is hier zeker op zijn plaats.

 Natuurlijk kan je ook lid worden en meewerken aan de clubbanen. Wil je bij ons komen om ook je baan te leren aankleden of heb je interesse in het Amerikaanse of Europese spoor- en modelspoorgebeuren? Neem dan vrijblijvend contact met  ons op of breng een bezoek aan ons clublokaal.

Iedereen kan lid worden vanaf de leeftijd van 18 jaar.

Het jaarlijks lidgeld bedraagt 120,00 euro en is te betalen op de rekening van de club:  BE93 9799 5075 1767   BIC ARSPBE22

 

De club werd geleid door het bestuur, dat door de leden verkozen wordt op een jaarlijkse algemene vergadering. Elk jaar werd een deel van het bestuur gekozen of herkozen. Voor de onpare jaren (2019, 2021, ...) was dat: voorzitter, secretaris, schatbewaarder en huismeester. Bij de pare jaren (2020,2022,...) werden dat projectleider, materiaalmeester en feestbestuurder.


 

Deze vorm van bestuur werd vervangen op 5 maart 2024 door een nieuwe samenstelling en structuur. Lees hiervoor verder in het item:

         

DE GROTE HERVORMING.Voor een bezoek aan het clublokaal zijn hieronder detailkaartjes voorzien. 


ALLE BRIEFWISSELING DIENT TE GEBEUREN NAAR: Jan Huybrechts,  Swaenebeecklaan 9,  2970 's Gravenwezel  !

                  

                        LOKAAL:

             Emiel Lemineustraat 68 te 2170 Merksem


             in de cirkel hierboven in de tekening  Beneden aan de nieuwe brug van het           Sportpaleis, rechtsaf en naast de brug naar de Eugeen Meeusstraat. Dan de 2e straat links. CONTACT:

                  

                  janhuybrechts925@gmail.comTELEFOON:

                  

                  0496 05 72 20  (Jan)